Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Adana

Noun: Adana  'aa-du,naa

  1. A city in southern Turkey on the Seyhan River
    - Seyhan

See also:
adamsites
adangle

Anagrams containing the word Adana

aadna aadan naada anaad danaa