Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Akaba

Noun: Akaba

  1. Jordan's port; located in southwestern Jordan on the Gulf of Aqaba
    - Al Aqabah, Aqaba

See also:
AK
Akan

Anagrams containing the word Akaba

aabka aakab baaka abaak kabaa