Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Aqaba

Noun: Aqaba  aa-ku-bu

  1. Jordan's port; located in southwestern Jordan on the Gulf of Aqaba
    - Al Aqabah, Akaba

See also:
apyretic
aqua

Anagrams containing the word Aqaba

aaaqb aaqab baaqa abaaq qabaa