Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Aruba

Noun: Aruba  u'roo-bu

  1. A popular island resort in the Netherlands Antilles

See also:
arty
arugola

Anagrams containing the word Aruba

aubar aarub baaru ubaar rubaa