Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Asama

Noun: Asama

  1. A volcano in central Honshu near Nagano; one of the largest volcanoes in Japan (8,340 feet)
    - Mount Asama

See also:
ASALA
Asamiya

Anagrams containing the word Asama

amasa aasam maasa amaas samaa