Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Fagus

Noun: Fagus

  1. Beeches
    - genus Fagus

See also:
fags
fah

Anagrams containing the word Fagus

fsgau sfagu usfag gusfa agusf