Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Gwynn

Noun: Gwynn

  1. English comedienne and mistress of Charles II (1650-1687)
    - Gywn, Gynne, Nell Gwynn, Nell Gywn, Nell Gwynne, Eleanor Gwynn, Eleanor Gwyn, Eleanor Gwynne

See also:
Gwyn
Gy

Anagrams containing the word Gwynn

gnynw ngwyn nngwy ynngw wynng