Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Javan

Adjective: Javan

  1. Of or relating to or characteristic of Java or its inhabitants or its language
    "Javan temples";
    - Javanese
Noun: Javan
  1. A native or inhabitant of Java
    - Javanese

See also:
java
Javanese

Anagrams containing the word Javan

jnaav njava anjav vanja avanj