Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kazan

Noun: Kazan  ku'zan

  1. United States stage and screen director (born in Turkey) and believer in method acting (1909-2003)
    - Elia Kazan, Elia Kazanjoglous
     
  2. An industrial city in the European part of Russia

See also:
Kazakstan
kazatski

Anagrams containing the word Kazan

kaazn nkaza ankaz zanka azank