Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Khaya

Noun: Khaya

  1. African mahogany trees
    - genus Khaya

See also:
khats
khazen

Anagrams containing the word Khaya

kayha akhay yakha ayakh hayak