Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kovna

Noun: Kovna

  1. A city in central Lithuania
    - Kaunas, Kovno

See also:
koussos
Kovno

Anagrams containing the word Kovna

knvao akovn nakov vnako ovnak