Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Kovno

Noun: Kovno

  1. A city in central Lithuania
    - Kaunas, Kovna

See also:
Kovna
Koweit

Anagrams containing the word Kovno

konov okovn nokov vnoko ovnok