Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Mwera

Noun: Mwera

  1. A Bantu language spoken in southern coastal Tanzania

See also:
Mwanza
Mx

Anagrams containing the word Mwera

marew amwer ramwe eramw weram