Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Setaria

Noun: Setaria

  1. Annual or perennial grasses of warm regions: bristle grasses
    - genus Setaria

See also:
setal
setback

Anagrams containing the word Setaria

siteaar asetari iasetar riaseta ariaset tariase etarias