Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Aalii

Noun: aalii  aa'lee-ee

  1. A small Hawaiian tree with hard dark wood

See also:
Aalborg
aaliis

Anagrams containing the word aalii

aiial iaali iiaal liiaa aliia