Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Apishamore

Noun: apishamore

  1. A saddle blanket made of buffalo hide

See also:
apish
apishly

Anagrams containing the word apishamore

amosahperi eapishamor reapishamo oreapisham moreapisha amoreapish hamoreapis shamoreapi ishamoreap pishamorea