Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Bogle

Noun: bogle  bow-gul

  1. A goblin; a spectre; a frightful phantom; a bogy; a bugbear

See also:
bogies
bogles

Anagrams containing the word bogle

bgeol ebogl lebog glebo ogleb