Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Circa

Preposition: circa  sur-ku

  1. Approximately (especially of a date)
    "the church was built circa 1840";
    - around

See also:
CIRA
circadian

Anagrams containing the word circa

ciacr acirc cacir rcaci ircac