Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Faqir

Noun: faqir  fu'keer or fa'keer

  1. A Muslim or Hindu mendicant monk who is regarded as a holy man
    - fakir, fakeer, faquir

See also:
FAQ
faqirs

Anagrams containing the word faqir

fiaqr rfaqi irfaq qirfa aqirf