Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Garda

Noun: garda (gardai)  gaa(r)-du
Usage: Ireland

  1. Policeman or policewoman

See also:
garcons
gardai

Anagrams containing the word garda

gadra agard dagar rdaga ardag