Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Haiku

Noun: haiku (haiku,haikus)  hI-koo

  1. An epigrammatic Japanese verse form of three short lines

See also:
haiks
haikus

Anagrams containing the word haiku

huaki uhaik kuhai ikuha aikuh