Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Swizz

Noun: swizz  swiz
Usage: Brit

  1. Slang for a swindle
    - swiz [Brit]

See also:
swiz
swizzle

Anagrams containing the word swizz

swzzi zswiz zzswi izzsw wizzs