Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Teeny

Adjective: teeny (teenier,teeniest)  tee-nee

  1. (informal) very small
    "a teeny tot"; "a teeny-weeny tot";
    - bitty [N. Amer], bittie, teensy, teentsy, wee, weeny, weensy, teensy-weensy, teeny-weeny, itty-bitty, itsy-bitsy, titchy [Brit]

See also:
teentsy
teenybop

Anagrams containing the word teeny

tneey yteen nytee enyte eenyt