Search word definitions and unscramble anagrams.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Veldt

Noun: veldt  velt

  1. Elevated open grassland in southern Africa
    - veld

See also:
velds
veldts

Anagrams containing the word veldt

vetld tveld dtvel ldtve eldtv